Ters Ozmoz Cihazları ve Ekipmanları Reverse Osmosis

Ters Ozmoz Sistemleri

Ters ozmoz su arıtmada kullanılan en yaygın sistemdir. Ters ozmoz teknolojisi sektörde bilinen en hassas membran filtrasyon sistemidir. Ters ozmoz veya ters osmoz diye de adlandırılan bu yöntem çapraz akışa sahip membran filtrelerin su akışına ve hidrobasınca karşı fiziki bir engel oluşturmasıyla gerçekleşir. Ozmotik basıncı tersine çevirme işlemidir. Bu işlemi gerçekleştiren sisteme ise ters ozmoz reverse osmosis cihazı denir.Bu işlem sayesinde istenilen saf su elde edlir

Parametreler Örnek Kuyu Suyu Değerleri Reverse Osmosis Sonuçları Performans %
Arsenik(As ug/l) 120 0,63 -99,48
Kadmiyum (Cd ug/l) 10 0,5 -95,00
Civa (Hg ug/l) 2 0,1 -95,00
Kurşun (Pb ug/l) 1 0,05 -95,00
Bakır (Cu mg/l) 4 0,1 -97,50
Alüminyum (Ai mg/l) 0,21 0,01 -95,24
Klorür (Cl mg/l) 287 22 -92,33
Nitrat (NCV mg/l) 55 1 -98,18
Sülfat (SO f mg/l) 289 6 -97,92
Nitrit (N02 mg/l) 0,61 0,1 -83,61
İletkenlik (uS/om) 3500 32,2 -99,08
Toplam Sertlik (CaC03 mg/l) 640 23 -96,41
pH 7 7

Ters ozmoz arıtma işleminde hassas filtreler kullanılmaktadır gözene çapları çok küçük olan bu filtrelere su girmeden önce maddelerden temizlenmelidir. Ters ozmoz cihazından önce gerekliyse kum filtresi, karbon filtresi, su yumuşatma cihazı kurulmalı ve cihazına ön arıtma işleminden geçmiş su verilmelidir.

 1. Arıtılacak su kalitesi/analizi
 2. Suyun ne amaçla ne kalitede saflaştırılacağı
 3. Günlük su saflaştırma ihtiyacıdır.

Ters ozmoz  işlemi sıralaması şu şekildedir. Öncelikle membranlara zarar verme ihtimali olan, tortu, klor ve kirecinden arındırılır. Ters ozmoz cihazı girişine kadar en az 2-3 bar basınçlandırılarak ters ozmoz sistemine giriş yapılır. Burada kartuşlu su filtrelerinden 5 mikron hassasiyetle son filtreleme yapılır ve arkasından suya antiskalant kimyasalı dozlanır. Kimyasal dozajı otomatik pompalarla yapılır. İşlemden geçmiş su yüksek basınç pompası sayesinde proje tasarımında öngörülmüş basınca yükseltilir ve membranlara pompalanır. Membran hidrolik basınca karşı fiziki bir engel oluşturur ve

membranın içinden sadece su molekülleri geçebilir. Konsantre olan taraftaki iyonlar ise bir miktar suyla birlikte sürekli olarak deşarj edilir.

 

KITA ARITMA Reverse Osmosis Cihazının Üstün Özellikleri

 1. Her çeşit suyu arıtmada kolaylık,
 2. İyonları %99’a varan oranda giderebilme,
 3. İşletme kolaylığı sağlaması
 4. Sessiz çalışma olanağı
 5. Atık suyunu doğrudan kanala verebilme avantajı sağlayabilmesi

 

BAZI SEKTÖRLERDE REVERSE OSMOSİS (Ters Ozmoz) KULLANIM ALANLARI EN ÇOK SATILAN KAPASİTELER
Kimya-Kozmetik-Boya-Akaryakıt Doğrudan ürün formülünde, Elektrostatik Toz Boyada 15-30-50-200 m3/gün
Cam Sanayi Lamine, Yıkama, Rodajlama hatlarında 5-10-20-100 m3/gün
Metal Sanayi Durulama, İşleme, Kaplama hatlarında, İndiksiyon Ocaklarında, Dökümhanelerde, Kataforezde 20-50-100-300 m3/gün
Medikal ve İlaç Sektöründe Ultrasafsu öncesinde, ürün formülünde, otoklavlarda 2-5-10-20 m3/gün
Seramik-Taş-Toprak Ürünlerinde Çamur Hazırlama, Sır Kaplamada 10-30-100 m3/gün
Turizm Sektöründe Otellerde Kullanım ve İçme Suyu 10-30-100-500 m3/gün
Gıda Sektöründe Ürün Hazırlamada, Cateringlerde 10-20-50-100 m3/gün
İnşaat Sektöründe Şantiyelerde, Projelerde 20-50-100 m3/gün
Enerji Sektöründe Türbinlerde, Soğutma Sularında 50-100-500 m3/gün
Otomotiv Sanayi Yıkama, Kaplama, Boyama Hatlarında 50-100-200 m3/gün
Tekstil ve Deri Sektöründe Sıcak Su ve Boya Hatlarında, Kazanlarda 20-50-100 m3/gün
Kağıt Baskı Matbaa Sektörü Baskı Hazırlığında 5-10-20 m3/gün
Isıtma Soğutma Sektörü Besleme Suyu 10-20-50 m3/gün
Makine Sanayi Suyla Çalışan Makinelerde 5-10-20 m3/gün

Ters Ozmoz Nedir

Reverse Osmosis, ya da diğer adıyla ters osmoz, yarı geçirgen Reverse Osmosis Membranına alçak basınç altında kuvvet uygulayarak suyun demineralize veya deiyonize edilmesi işlemlerine verilen genel addır.

Ters Ozmoz

Ters Osmoz sistemlerinin kullanım amacını anlayabilmek için öncelikle süreçlerinin ne olduğunu anlaşılması gerekmektedir.

Ozmoz süreçleri doğada gerçekleşen doğal bir süreçtir. Bitki köklerinin topraktan su emme yöntemi olan osmoz, suyun tuz çözeltisinden salin çözeltisine hareket etme eğiliminin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Az önce de belirttiğimiz gibi suyun hareket eğilimi doğal koşullarda her zaman az yoğunluklu çözeltiden yüksek yoğunluklu çözeltiye geçiş şeklindedir. Örneğin farklı konsantrasyonlara sahip iki tuz çözeltisi arasına yarı geçirgen bir zar yerleştirdiğimizde suyun düşük konsantrasyondan yüksek konsantrasyona doğru geçiş yapmaya başladığını görebiliriz.

 

Yarı geçirgen membran olarak tanımlanan madde, bazı atom ve moleküllerin geçişine izin veren ancak bunun dışındaki tüm atomik ve moleküler bileşimlerin geçişini engelleyen bir maddedir. Bu işlemi çok küçük gözeneklere ve yüksek sürtünme katsayısına sahip bir karbon bileşimi sayesinde gerçekleştirir.

 

Çalışma süreci doğada gördüğümüz osmoz sürecidir. Bu süreci tersine işleterek endüstriyel veya içme amaçlı su üretilmektedir. Bunu sağlamak için membran tabakasına bir enerji uygulanarak suyun, yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona Hatırlayacağınız üzere doğal süreçte düşükten yükseğe geçiş yapmaktadır. geçiş yapmaya zorlanır. Böylece su içerisindeki ağır metal ve su moleküllerinden daha büyük molekülleri dışarıda bırakarak sadece su moleküllerinin geçiş yapması sağlanmaktadır.

 

Ters Ozmoz ve Reverse Osmosis Kalitesini Etkileyen Etmenler?

 

 1. Besleme Basıncı
 2. Geçirgenlik Basıncı
 3. Konsantrasyonun Uyguladığı Basınç
 4. İletkenlik Değeri
 5. Permeasyon İletkenliği
 6. Besleme Akışı
 7. Geçirgenlik Oranı
 8. Sıcaklık

SuArıtma

Yorum yaz

Endüstriyel ve Evsel Su Arıtma Cihazları Fiyatları Satış Montaj Filtre Değişimleri

Sohbeti Et
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?