Zamana bağlı olarak, nüfusun çoğalması, sanayileşme ve diğer farklı  unsurlar, su kaynaklarının günden güne azalmasına neden  olmuştur. Bu..