Maliyeti düşük olmayan, fakat su arıtma sistemlerine sağladığı katkı çok yüksek bir madde diyebiliriz. Ev tipi su arıtma cihazlarında filtre..