Aktif Kabon    Gaz yıkama sistemlerinde kullanılır, Pellet ya da silindirik olarak tabir edilen aktif karbonlar çaplarına göre..