İngilizce ‘‘Re-fine’’ yeniden iyileştirme anlamında kullanılan kelime Türkçe ’de rafine olarak yer etmiştir. ‘‘Re-fine’’ anlamından da anlaşılacağı üzere iyi olan..