Deiyonize sistemlerde reçine olarak kullanılmaktadır...