Evsel Atık Arıtma sistemleri Paket atıksu arıtma sistemlerimiz ardışık kesikli aktif çamur sistemine göre tasarlanmıştır. Sistemin çalışma aşamaları doldurma, havalandırma,çökeltme..