tc4
Su Yumuşatma Sistemleri (2)
7e4b14c6-a7b7-401c-8967-07c016a346ec
KITA ARITMA SİSTEMLERİ (17)
KITA ARITMA SİSTEMLERİ (18)
Screenshot_2022-03-24-23-47-21-253_com.miui.gallery
IMG-20231125-WA0025
KITA ARITMA SİSTEMLERİ
previous arrow
next arrow

Atık Arıtma Sistemleri

 

Konteyner Atık Arıtma Tesisi

Atık su arıtmanın amacı nedir?

Atık su arıtma tesisleri, insanlar tarafından kullanılan suların, endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan atık suların ve yağmur sularının toplanması, arıtılması ve tekrar kullanıma hazır hale getirilmesiAtık su tesislerinin sayısının giderek artması doğaya salınan atık su miktarını büyük bir ölçüde azaltmıştır. Kısacası atık su arıtma sistemleri canlıların yaşamını tehdit eden su kirliliğinin büyük oranda önüne geçilmesi için oldukça önemlidir.

 

 

Çeşitli endüstriyel tesislerde ve yerleşim yerlerinde insanların kullanıp kirlettiği atık suları toplama işlemi bir ölçüde bu durumun önüne geçmiştir fakat sorunu ortadan kaldıran yeterli bir çözüm olmamıştır. Ayrıca suların kullanılarak kirletilip tekrar doğaya verilmesi var olan kaynak suyunu kirlettiği gibi zaten kısıtlı miktarda olan kullanılabilir suyun tükenmesine sebep olmaktadır. Zaten insanların bilinçsiz kullanımı nedeniyle doğal su kaynakları gittikçe azalmaktadır. Bilinçsiz su tüketimine ve kullanılan suların arıtılmadan doğaya tekrar verilmesine kalıcı çözümler üretilip uygulanmazsa kullanılabilir durumda olan doğal kaynak sularının tükenmesi söz konusu olacaktır.

Suların tükenme tehlikesi ve insanların suya olan ihtiyacının giderek artması kullanılarak kirletilmiş suların arıtılmasını ve arıtılarak tekrar kullanılması mümkündür. Yerleşim yerlerinde ve çeşitli sanayi kuruluşlarında oranı %95 oranında azaltılabilir.

Gri su kazanımını

 

Atık suların hangi derecede arıtılacağı sevk edileceği ortamın duyarlılığına suyu kabul edebilmesine, arıtıldıktan sonra tekrar kullanılıp kullanılmayacağına, kullanılama durumu varsa nerede kullanılacağına bağlıdır. Yani atık su artımının hangi düzeyde olacağı suyun arıtılma amacına bağlıdır.

Evsel atıklar için arıtma basamakları sırasıyla fiziksel, biyolojik ve ileri arıtma olarak sıralanabilir.

İlk basamak olan fiziksel arıtmada suyun içerisinde bulunan çöp olarak nitelendirilen kaba malzemeler, suyun yüzeyinde bulunan yağ ve köpüklerle dibe çökmüş olan kum gibi maddeler giderilir.

 

 

Ara