tc4
Su Yumuşatma Sistemleri (2)
7e4b14c6-a7b7-401c-8967-07c016a346ec
KITA ARITMA SİSTEMLERİ (17)
KITA ARITMA SİSTEMLERİ (18)
Screenshot_2022-03-24-23-47-21-253_com.miui.gallery
IMG-20231125-WA0025
KITA ARITMA SİSTEMLERİ
previous arrow
next arrow

Arsenik Arıtma Sistemi

Arsenik Zararları

Arsenik insan sağlığı için son derece tehlikeli bir madde olup, uzun süreli ve yüksek dozda maruz kalma durumunda birçok sağlık sorununa yol açabilir. İnsan vücudunda birikmeye başladığında, bir dizi ciddi hastalığa neden olabilir. Arseniğin kronik sağlık etkileri, hiperpigmentasyon (koyu lekeler), hipopigmentasyon (beyaz lekeler), el ve ayaklarda keratoz gibi çeşitli cilt lezyonlarının gelişimini içerir. Arseniğe uzun süreli maruz kalındığında, mesane, akciğer, cilt, böbrek, karaciğer ve prostat kanserine neden olabilir.

Arsenik Gideriminde Demir ile Floklasyon ve Filtrasyon Sistemi

Arsenik giderimi, arsenik doğal olarak yer kabuğunda bulunan ve suya çeşitli yollarla karışabilen elementtir. İnsanlar için potansiyel olarak tehlikeli bir zehir olan arsenik, yüksek konsantrasyonlarda tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Arsenik içeren su, özellikle yeraltı suyu kaynaklarında, madencilik sularında, tarımsal sulama sularında ve sanayi atıklarında bulunabilir.

Bu nedenle, arsenikli suyun arıtılması ve insan tüketimi için güvenli hale getirilmesi önemlidir. Arsenik arıtma süreci, genellikle koagülasyon ve filtreleme, iyon değişimi, adsorpsiyon, membran teknolojileri ve oksidasyon ve redüksiyon gibi bir dizi yöntem ve teknoloji kullanır. Ev tipi su arıtma sistemleri, özellikle ters ozmoz, arseniği ve diğer kirleticileri etkili bir şekilde çıkarabilir, ancak bu sistemlerin düzenli bakım ve monitörizasyonu gereklidir. Bu rehber, arsenik arıtma süreçlerinin ve teknolojilerinin temel prensiplerini ve uygulamalarını tartışacaktır.

Arsenik Giderimi, Suyun içerisinde bulunan arsenik, sağlık sorunlarına yol açabilecek bir madde olup ayrıca suyun tat ve görünümünü de olumsuz etkileyebilir. Arsenik kirliliğini ortadan kaldırmak için çeşitli teknolojiler ve yöntemler mevcuttur. İşte sudaki arseniği arındırma yöntemlerine dair bir genel bakış:

Arsenik ve demir elementleri, belirli bir pH değerinde kolaylıkla bir araya gelebilir ve birbirlerini adsorbe edebilirler. Bu özellikten yola çıkarak, suya demir klorür (FeCl3) eklenerek arsenikli suyun floklasyon işlemi gerçekleştirilir ve ardından filtre edilir. Ancak bu süreç, tam bir arındırma sağlamak için yüksek kaliteli filtrasyon gerektirir. Ayrıca suyun tadı ve görünümünü etkileyen demir partiküllerini engellemek için de detaylı bir filtrasyon gereklidir.

Koagülasyon ve filtrasyon yöntemi, genellikle su arıtımında kullanılan ve çeşitli kirleticileri (burada arsenik) etkin bir şekilde çıkarabilen bir süreçtir. Bu süreç genellikle iki ana aşamadan oluşur: koagülasyon ve filtrasyon.

  1. Koagülasyon: Bu aşamada, demir veya alüminyum tuzları gibi koagülanlar suya eklenir. Bu kimyasallar suya karıştığında, onlarla birlikte bulunan partiküllerle etkileşime girer ve bir araya gelerek daha büyük, ağırlaşmış parçacıklar veya “flok” oluştururlar. Bu floklar arsenik iyonlarını da içerebilir. Flokların oluşumu genellikle sürecin hızını ve etkinliğini belirleyen pH ve sıcaklık gibi faktörlere bağlıdır.
  2. Filtrasyon: Oluşan floklar daha sonra filtrasyon işlemiyle sudan ayrılır. Filtrasyon, genellikle bir filtre yatağı üzerinden suyun geçirilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Bu yatak genellikle kum ve çakıl gibi malzemelerden oluşur. Floklar filtre yatağında tutulur ve arıtılmış su, filtre tabakasının altından geçer.

Bu yöntem, genellikle suyun arsenik konsantrasyonunu önemli ölçüde azaltabilir. Ancak, sürecin etkinliği çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörler arasında suyun başlangıç arsenik konsantrasyonu, suyun pH’ı, koagülan türü ve dozu, karıştırma ve floklaşma koşulları ve filtre yatağının tasarımı ve işletme koşulları bulunur.

Koagülasyon ve filtrasyon sürecinin uygulanması genellikle büyük ölçekli su arıtma tesislerinde gerçekleştirilir, ancak daha küçük ölçekteki uygulamalar da mümkündür. Her durumda, atık flokların ve kullanılmış filtre malzemelerinin uygun bir şekilde bertaraf edilmesi önemlidir.

Arsenik Gideriminde firmamız tecrübeli olup, su analizlerine göre sistem dizayn etmekte olup anahtar teslim sistemler kurmaktadır. teknik detay isteyen işlemleri başarıyla ve tek seferde sonuçlandırmaktayız. Daha fazla bilgi için iletişime geçiniz. Her sitemin dizaynı ebatları yoğunluğu farklı olurp su analizine göre sistem dizayn edilmektedir. Arsenik giderimi standart filtrasyon işlemleri gibi değildir, yüksek sonanımlı teknik bilgiye sahip olmak ve analiz sonuçlarını doğru okuyabilmek gerektirmektedir, arsneik tehlikeli bir madde olduğundan doğru filtrasyon kurulumu önem taşımaktadır.

Ara