Aktif Kabon Nedir ? Ne İşe Yarar ?

Gaz yıkama sistemlerinde kullanılır, Pellet ya da silindirik olarak tabir edilen aktif karbonlar çaplarına göre sınıflandırılırlar. Düşük toz içeriğine sahip olmaları, filtrede düşük basınç kaybı yaratmaları ve

yüksek mekanik dayanımlarından ötürü gaz fazı uygulamaları için en ideal

karbonlardır. Renk ve koku yapan bileşikleri tutması ve yakalaması için, ısı ve rutubet etkisine maruz bırakılan, siyah renkli organik bir maddedir.

 

Aktif karbonun yaygın uygulama alanı, suyun içinde mevcut organik madde, renk, koku, tat ve klor giderimidir. Organik kirliliğin olduğu sularda ve klor giderme amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Su ve atık suların, fizikokimyasal arıtma uygulamalarında, Elma suyu üretiminde patulin adı verilen mikotoksinlerin gideriminde

 

Su şartlandırmada, İçme suyu arıtmada,Hava filtrelerinde ve gaz arıtma

sistemlerinde (Örneğin; kötü koku, bazı uçucu organik bileşenler, vb giderimi)Kondensat yağsızlaştırma, Filtrelemede, Gaz – hava arıtmada, Soğuk depolamada,

 

Klor giderimi,

 

Aktif karbonlar rahatsız edici kokuları,

organik maddeleri, araç egzoz gazı, kükürt dioksit ve havalandırma/klima

sistemlerinden gelen diğer zararlı gazları gidermek için idealdir.

Bu hava akımı saflaştırılmazsa taşıdıkları kirleticiler birikerek zararlı

seviyelere ulaşabilir. Hidro karbonlarin ve uçucu organiklerin (VOC) giderilmesi amacıyla genellikle 3 mm-4 mm boyutunda pellet diye tabir edilen silindirik aktif karbonlar veya iri granül aktif karbonlar kullanılmaktadır

 

Şarap Rakı Viski Votka vs. meyve suyu ve diğer içeceklerde filtrelemede,

Yer altı kaynak suyu iyileştirmede, Çöp sahası gazlarından civa, sülfürlü

bileşikler, amonyaklı bileşikler, merkaptanlar gibi maddelerin giderilmesinde Atık su arıtma, Meyve suyu ve bira, şarap gibi alkollü

içeceklerin üretiminde istenmeyen renk ve koku

bileşenlerinin uzaklaştırılmasında Boya kabinleri,

SuArıtma

Yorum yaz

Endüstriyel ve Evsel Su Arıtma Cihazları Fiyatları Satış Montaj Filtre Değişimleri

Sohbeti Et
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?