Atık su arıtımı

Atık su arıtma, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam suyun evsel veya endüstriyel amaçlarla kullanıldıktan sonra ıslah edilmesi işidir. Bu arıtım işlemi fiziksel,..

Su temizleme

Su arıtma istenmeyen kimyasalları, biyolojik kirleticileri, askıda katı maddeleri(AKM) ve gazları sudan uzaklaştırma işlemidir. Amaç, belirli amaçlara uygun su üretmektir. Suyun değişen..

Aktif Karbon

Karbon, doğada yaygın bulunan ametal kimyasal elementtir. Evrende bolluk bakımından altıncı sırada yer alan karbon, kızgın yıldızlarda hidrojenin termonükleer yanmasında temel rol oynar. Dünyada hem doğal halde, hem de başka elementlerle..

Hidrosiklon

Hidrosiklon Hidrosiklon katı partikülleri yoğunluk ya da boyut farklarından yararlanarak sınıflandırmak veya bir sıvıdan ayırmak amacıyla kullanılan bir aygıttır. Bununla birlikte, farklı yoğunluktaki..

Kireç yumuşatma

Yöntemler Su sertliğini gidermek için en yaygın yöntem iyon değiştirme reçinesi veya ters ozmoza dayanır. Diğer yaklaşımlar, şelasyon maddelerinin eklenmesiyle çökeltme yöntemlerini ve sekestrasyonunu..

Suda kalsiyum

Suda kalsiyum ve magnezyum gibi bazı metal iyonlarının esasen bikarbonat, klorid ve sülfat olarak bulunması çeşitli sorunlara neden olur.[2] Sert su tesisatı kirletebilecek ve galvanik korozyonu artırabilecek kireç ve ökse birikimine neden olur...

Filtrasyon yöntemleri

Filtrasyon yöntemleri Ana madde: Filtrasyon Filtreler, istenmeyen maddeleri sudan çıkarmak için eleme, adsorpsiyon, iyon değişimi ve diğer işlemleri kullanır. Bir elek veya elemeden farklı olarak, filtre potansiyel..

Sohbeti Et
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?