14
279a4a52d2eb4e0fa69139f0e8c50bc0d90VXeIYHd3kp3Fg-7
88
11
12
15
x1
x2
x3
x4
109
e2
120
89
90
101
102
111
previous arrow
next arrow

Atıksu arıtma Tesisi Projesi onayı nasıl yapılır?

Atık su arıtmanın amacı nedir?
Atık su arıtımı, bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan kullanılamayacak durumdaki atık suyu çevreye en az zarar verecek duruma getirme işlemidir ve arıtma tesisleri tarafından yapılırlar.
Arıtılmış atık su nerede kullanılır?
Standartlara uygun arıtılmış atık sular, garantili ve sürdürülebilir su kaynağı olarak, yeraltı sularını beslemek için kullanılabilir. Evsel atık sular, ileri biyolojik arıtma tesisinde membran teknikleri kullanılarak arıtılmış olsa bile arıtılmış su, içme suyu olarak değil kullanma/sulama suyu olarak kullanılır
Atıksu arıtma Tesisi Projesi onayı nasıl yapılır?
a) İşletme sahibi ve proje firması tarafından https://ecbs.cevre.gov.tr/ adresinden Bakanlık Entegre Çevre Bilgi Sisteminde yer alan Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Uygulamasına eklenmesi gerekmektedir. Müdürlüğüne sunulacaktır.

Hemen Ara